Inhoud

Grappig-Ernstig-Ontroerend-Simpel-Gewoon-Eigenzinnig-Vrolijk-Kwaad-Bewogen... kortom écht Bob's

Artsen rekenen 11 miljoen Euro teveel...

Even schrikken als ik de internetkranten vanmorgen lees...
Kennelijk nemen onze dokters het niet zo nauw met de rekening die ze presenteren aan het Riziv. De Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeits Verzekering. En die dienst staat zo al financieel onder enorme druk Hoe vaak horen we niet dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Zeker met de vergrijzing.
Uit de artikels blijkt dat het gaat enerzijds over niet-verrichte prestaties, bijvoorbeeld een operatie, een ingreep of een technische prestatie, die toch werden aangerekend aan de ziekteverzekering.
Anderzijds gaat het om prestaties die niet conform de reglementering werden aangerekend, bijvoorbeeld een dagbezoek dat werd aangerekend als een avond- of een nachtbezoek', verduidelijkt Bernard Hepp, secretaris-generaal van de controledienst.
Naïef als ik ben, begrijp ik al lang niet meer waarom onze gezondheidszorg dezelfde wetten hanteert als de allesverslindende economie. Des te meer de bel rinkelt bij de dokter, des te meer rinkelt immers zijn kassa. Dit is toch vragen om misbruik !?
Waarom worden dokters niet betaald van overheidswege om mensen gezond te houden ? Nu worden ze vooral aangezet om mensen ziek te maken...én te houden. De afhankelijkheid wordt alleen maar aangemoedigd.
Onnodige onderzoeken, niet noodzakelijke operaties, veelvuldige consulten...het is allemaal in het financieel belang van de arts, niet (altijd) van de patiënt.
België scoort het hoogst in de wereld (naast Japan) wat het aantal doktersbezoeken betreft. We gaan 10 keer per jaar met 11 miljoen Belgen naar de dokter ! De Zweden gaan bv. twee keer per jaar.Reken dan eenvoudig maar eens uit hoeveel consulten dat zijn. Ja, dus 110 miljoen keer rinkelt de bel. Per jaar ! En kennelijk is dat voor sommige artsen dus nog niet genoeg ! Shame on you.
Niet de Belg is zo ziek, maar de organisatie van de hele gezondheidszorg en die 'turbo-artsen' zijn behoorlijk ongezond. Laat ons zoiets toch maar niet vertellen in landen en streken waar men nooit een dokter te zien krijgt en waar hij wel levensnoodzakelijk is.
Zelf word ik de laatste jaren, door mijn prostaatkanker, meer geconfronteerd met onze gezondheidszorg, dokters,klinieken en onderzoeken.Voordien ging ik quasi nooit naar de dokter.
Ik verbaas me er telkens over dat al die klinieken - en elk dorp heeft er wel een- van de ochtend tot de avond op volle toeren draaien en wachtkamers telkens overvol zitten. Dag na dag. Maanden vooraf volgeboekt !En bij de artsen thuis- bij huisartsen en specialisten- speelt zich dan ook nog eens eenzelfde scenario af. Wat moeten de Belgen toch wel heel 'ziek' zijn dan ?!
Als we nu al onze artsen een fors maandloon moesten betalen- in de orde van een 5000 Euro per maand bv.- om de bevolking gezond te houden...zouden we dan allemaal niet aan de winnende hand zijn ? De patiënt zou allicht heel wat minder naar de dokter moeten gaan. Er zouden minder operaties,scannings,ziekenhuizenverblijven,medicatie...nodig zijn. En de dokter zou zeker meer tijd hebben voor zichzelf,bijscholing en omscholing, zijn gezin en om grondige diagnoses te stellen. Hij  zou alleszins ook meer kunnen luisteren,-dan de actuele gemiddelde 14 minuten per patiënt- naar het verhaal achter de kwaal.
Met de 11 miljoen Euro die de artsen vorig jaar alleen al 'achteroverdrukten' zouden er zomaar eventjes 183 artsen een jaar lang met een loon van 5000 Euro per maand kunnen werken ! Om échte genees-kunde te bedrijven ipv. te frauderen.
Als iemand 11 miljoen Euro (440 miljoen BF !) per jaar zou frauderen gaat hij linea recta naar de gevangenis ! Onze artsen komen er, volgens het artikel, met een boete tot 10.000 Euro vanaf...
Mijn voorstel zou zijn om de 183 grootste fraudeurs een jaar lang gratis te laten werken in de bergdorpen van Nepal of de steppen van Kazachstan.In Afrika en Azië zijn er ook nog wel enkele landen waar men dringend een dokter kan gebruiken. Misschien zouden heel wat van deze dokters dan (terug) bij hun uiteindelijke 'roeping' en idealen komen.Als ze die al hadden bij aanvang van hun studies natuurlijk.
Mijn plan zal wel een naïeve utopie blijven. Gezondheidszorg is ook economische 'big business' geworden,zoals alles tegenwoordig.
Het gaat in onze 'genees-kunde' al lang niet meer om de gezondheid van mensen.Het gaat zeker niet om preventie van ziekte.Als patiënt weze men gewaarschuwd.Uw lijf en leden worden misbruikt voor grof en oneerlijk geldgewin.Maar wie ligt er in deze tijden van de grootste epidemie aller tijden - de ziekte van apathitis - nog wakker van ? We wensen je in ieder geval een goede en blijvende gezondheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten