Inhoud

Grappig-Ernstig-Ontroerend-Simpel-Gewoon-Eigenzinnig-Vrolijk-Kwaad-Bewogen... kortom écht Bob's

Iedereen 'Slachtoffer' ?

We leven in een 'slachtoffercultuur'. Figuurlijk dan toch.
Want letterlijk is een slacht-offer meestal een dier dat wordt geofferd om godsdienstige redenen en om een soort 'zuivering' te bekomen. Het paaslam bijvoorbeeld. Gek genoeg is het slacht-offer in wezen hetzelfde als de 'zondebok'. Die werd vroeger één keer per jaar overladen met alle zonden van het volk van Israël en dan voorgoed de woestijn ingejaagd. Op die manier geraakten de mensen van hun frustraties en eigen misstappen af. Zoals we deden bij die gewezen Belgische bisschop die nu in de vergeetput zit.
Rond slachtoffers is er tegenwoordig heel wat te doen.
In Nederland zijn er bij 'slachtofferhulp' zo'n 1500 vrijwilligers en 300 beroepskrachten werkzaam. Of het nu een verkeersongeval, een uitslaande brand, een zelfmoord,seksueel misbruik,een overval, een echtelijke ruzie of een verdwijning betreft...'Slachtofferhulp is ter plaatse'.
Een hele geruststelling als we dit horen op televisie of lezen in de krant. Dan moeten we zélf als omgeving niets meer doen,toch ? Het is allemaal in professionele handen. We kunnen verder overgaan tot de orde van de dag. Zaak gesloten.We kunnen dus ook gerust doorgaan met slachtoffers te maken. Ze worden allemaal immers vakkundig opgevangen.
Voel je je zelf slachtoffer van iets of iemand ? Je kan gewoon telefoneren en er wordt voor je gezorgd.Gratis en voor niets. En iedereen leeft mee met 'slachtoffers'. In naam van de slachtoffers zijn mensen verontwaardigd en gechoqueerd. Je hebt gegarandeerd de sympathie en de aandacht die je verdient.En je hele familie mag delen in de omkadering en goede zorgen van betrokken warmhartige helpers die kennelijk ook alle tijd van de wereld hebben om jouw verhalen en psychische pijnen een plaats te geven. In tijden van verharding en verzuring een oase van warme aandacht en grote betrokkenheid. Je zou haast 'slachtoffer' willen worden !
Sommige mensen 'kiezen' daar dan ook voor. De 'slachtofferrol' bevalt hen wel. Ze koesteren zich erin en zullen jaren na datum van gebeurde feiten nog telkens leven met die éne dag, dat éne uur, die éne ingrijpende gebeurtenis in hun leven. 'Alsof het gisteren was...' blijven ze maar herhalen. Het geeft hen het recht om blijvend beroep te kunnen doen op de caritas van velen uit hun omgeving. Het geeft hen de mogelijkheid om zelf geen enkele verantwoordelijkheid meer op te nemen voor moeilijke en confronterende zaken die zich in hun leven nog voordoen. De stempel 'slachtoffer' staat in het paspoort van hun leven gegrift. En iedereen zal het ook geweten hebben. Misschien zit er zelfs - zoals in Amerika vaak voorkomt - wel een fikse schadevergoeding in ? Zoals rokers die de sigarettenfabrikant hun verslaving verwijten en zomaar ettelijke miljoenen dollars krijgen uitbetaald.  Zij kunnen hun zielige parasitaire leven dan verder zetten met een dikke sigaar aan hun private zwembad in de eigen 'slachtoffervilla' !
Vinden we zo allemaal geen redenen om 'slachtoffer' te zijn ? Omdat ik niet heb mogen verder studeren...Omdat mijn moeder me negeerde....Omdat mijn ouders gescheiden zijn...Omdat wij thuis arm waren...Omdat...en  Omdat...
Als er iets ergs en ingrijpend in ons leven gebeurt- of we ervaren dat althans zo - hebben we twee opties : we kunnen ofwel bij de pakken gaan zitten, al of niet gepamperd door een alsmaar toenemend leger van hulpverleners; ofwel kunnen we opnieuw beginnen.Met de wetenschap dat de wereld niet zo ideaal is als we zelf hadden gedacht,gedroomd of gehoopt.
In de overtuiging dat er allerlei onverwachte dingen kunnen gebeuren die we niet kunnen voorzien.
Met de zekerheid dat er -als we tenvolle leven- ook kwetsuren zullen zijn en dat we ook pijn zullen tegenkomen op onze weg.
En we kunnen ook - en dat zouden slachtoffers vooral moeten doen - van onze eigen ervaring en nood een deugd maken, en trachten bij te dragen tot het voorkomen van soortgelijke ervaringen.Aktief de strijd aanbinden.Opstaan en op-standig worden.
Slachtoffers zouden preventief slachtoffers moeten voorkomen...eerder dan passief in hun rol te blijven hangen en er mede daardoor ook alsmaar méér worden gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten