Inhoud

Grappig-Ernstig-Ontroerend-Simpel-Gewoon-Eigenzinnig-Vrolijk-Kwaad-Bewogen... kortom écht Bob's

Pesten...of Racisme, Agressie ?

Gisteren ben ik uit België vertrokken na enkele dagen hectisch meehollen met de bende. Geen dag te vroeg om terug te keren naar het vredige Molyvos. De krantenkoppen in de kiosk van de luchthaven kopten allemaal over de 42-jarige man die zelfmoord had gepleegd omdat zijn collega's hem al jarenlang hadden 'moegepest'. Volwassen mannen onder elkaar die elkaar zoeken om iemands leven te verzieken en zichzelf te vermaken.Ik las dat de betrokkene al verschillende keren klacht had ingediend en dat er weinig of geen gevolg hieraan was gegeven. De aanhoudende pesterijen van twee welbepaalde collega's werden hem uiteindelijk teveel... Het was geen 1 aprilgrap !
Pesten...het is een verzamelwoord geworden. Een begrip. En van zodra we iets gaan samenvatten of benoemen denkt iedereen te weten waarover het gaat. We maken er onze eigen associaties bij en creëren op die manier een beeld van de realiteit,zonder eigenlijk te weten hoe het er werkelijk aan toegaat. Misschien denken we wel aan het pesten in onze kindertijd op school. Een normaal fenomeen onder kinderen. Van alle tijden. Wie herinnert er zich géén pesterij ?
Meestal ging het dan om iemand die niet helemaal mee was met de groep : andere kleren of haar droeg of een aparte bril, een andere taal sprak of een accent had, of een of andere lichaamseigen afwijking van de norm,zoals een lange neus of grote oren.
Aan de grond lag altijd 'er niet helemaal bijhoren'. Niet modaal zijn.Eigen-aardig of speciaal zijn.
Daar hebben mensen het kennelijk moeilijk mee. En onze samenleving kennelijk alsmaar moeilijker. We maken zo constant 'zwarte schapen' in de kudde van witte blatende of zwijgende meelopers.
Met hoofddoeken kunnen we niet om, met een ander geloof hebben we moeite, met andere nationaliteiten of een ander taalgebied hebben we problemen...en met alles wat afwijkt van 'norm-aal' wordt bestreden.
Pluralisme,flexibiliteit,multicultureel,tolerantie...zijn holle woorden geworden.
Eigenlijk is een zgn.'pester' even bang als het slachtoffer. Misschien zelfs nog banger. Angst voor het onbekende, het speciale, het nieuwe. Angst om de eigen 'identiteit' (als men die al heeft) te verliezen.

Het zegt iets over onze cultuur van schijnbare zekerheden die we rondom ons gebouwd hebben. Het zegt iets over hoe weinig evenwichtig we kunnen omgaan met ver-anderen. De 'grijze muizenmaatschappij' die we zijn geworden is bang van iemand die uniek en speciaal is. De dorpsgek, de gehandicapte,de blinde, de bejaarde, die je hier in Griekenland nog wél ziet- naast tal van andere aparte figuren,karakterkoppen- is uit het straatbeeld verdwenen en hoort in instituten.
We institutionaliseren de angst voor het onbekende. Een man van 42, zoals het slachtoffer, die niet kan lezen of schrijven is een dankbaar 'object' om te laten zien hoe sterk of slim wij wel zijn.Het camoufleert onze eigen zorgen,problemen,angsten en onzekerheden. We kunnen er onze frustratie op afreageren. Of onze agressie. We kunnen er op schimpen en ernaar schoppen..Het is zelfs geen vreemdeling, dus het mag ! Het is geen racisme. Het is pesten.En dat doet toch iedereen !?
Weinig fraais wat we als 'volwassenen' hebben afgeleverd. Waar zaten die ouders van de pestkoppen heel de tijd ? Of hebben zij op school dit respect voor anderen geleerd ? Zijn ze misschien zelf slachtoffer geweest ?

Pesten,Racisme,Agressie...het kadert allemaal in het gebrek aan empathie voor elkaar. De ziekte van 'apathitis' die algemeen is. De prijs die we betalen voor onze ongebreidelde materialistische ingesteldheid en onze dagelijkse jacht op... Gebrek aan aandachtigheid,tijd en zorg zijn algemeen.
Zo kunnen we commissies rond pesten op het werk oprichten of racisme tegenover vreemdelingen, of instituten voor gelijke kansen of cursussen agressiebeheersing in het verkeer; maar we gaan voorbij aan de essentie. Technische ingrepen,regels en wetten zullen niets veranderen.

Een mentaliteit en attitudevorming, een houding tegenover elkaar, moet veranderd worden. Wij moeten terug leren dat mensen erg kwetsbaar zijn. Zoals dieren. Waar blijft de tegenhanger van de dierenbescherming ? De Mensenbescherming.
Wij moeten leren beseffen dat de draagkracht van mensen eindig is. We moeten elkaar meer beluisteren en stilstaan bij ieders belevingswereld. En dat is een taak van iedereen. Niet alleen van hulpverleners.

1 opmerking: